Monday, July 5, 2010

dewasa A betanya kepada kanak-kanak B..

A: siapa yang buat manusia?

B: Allah yang mencipta manusia dari bla bla bla bla bla......

A: siapa yang buat ayam?

B: Bapak Ayam!

---------------------------------------------------------------------No comments: